Even geduld...

Jonge Geesten® | In dialoog met…

Door Carlijn Tempelaars

mrt 14 2017

Strategie | Innovatie

DEEL DIT VIA:
Facebook

Twitter

Pinterest

Ik zal eerlijk zijn, januari en februari waren voor mij hele rustige maanden. Vlak voor kerst had ik een aantal projecten afgerond, en ondanks dat ik een heel aantal leads had lopen, werden er maar geen beslissingen genomen aan het begin van het jaar. Geen ramp, dat hoort erbij. Daarom geloof ik dat het zo had moeten zijn. Want mede door deze rustige periode kon ik mij inzetten voor een heel mooi initiatief van Jonge Geesten, waar Maurice van Rooijen mij begin dit jaar voor benaderde.

Wat is Jonge Geesten?

Jonge Geesten® stimuleert een effectieve en soepele kennisoverdracht tussen de verschillende generaties via een actieve uitwisseling van kennis, ervaring en visie. Zo helpen wij met het creëren van meer bewustwording en het ontwikkelen van zienswijzen en strategieën die van invloed zijn op de prestaties en productiviteit van organisaties. Jonge Geesten is een expertnetwerk van (aankomend) professionals vanuit allerlei sectoren en beroepsgroepen en is organisch georganiseerd.

Over de serie ‘in dialoog met…’

Een nieuw initiatief van Jonge Geesten is de serie ‘in dialoog met…’, waar Jonge Geesten de dialoog aan gaan met bestuurders en (opinie)leiders in de bouwsector. Geen interviews of ondervragingen, maar een gelijkwaardige dialoog dat uit nieuwsgierigheid en met interesse in elkaars generatie en achtergrond wordt gevoerd. De dialogen zijn gericht op het achterhalen van motivaties, gedachten en ideeën. De gebruikte methode is gebaseerd op het begrippenkader van TheoryU. De vraag die centraal stond in deze dialogen was:

Hoe kunnen we de onderscheidende kwaliteiten van de verschillende generaties combineren om te innoveren, onze maatschappij te inspireren en in verbinding te blijven met elkaar?

En, is het gelukt?

De eerste serie zit erop. We hebben ons gericht op de bouwsector, een voor mij nog onbekende sector. Met trots mag ik toch wel zeggen dat we met een groep van 4 professionals en 4 studenten van de TU Delft in dialoog zijn gegaan met 15 bestuurders en opinieleiders in de bouw. In 7 weken tijd! Zelf heb ik vier dialogen mogen voeren, namelijk met:

Dialoog

Mijn eigen lessen

Je doet niet zomaar mee aan zo’n initiatief. Daarom vind ik het belangrijk om te reflecteren en voor mezelf te bepalen wat voor observaties, bevindingen of leerpunten ik uit de dialogen heb gehaald. Hieronder heb ik er een paar opgesomd, rijp en groen door elkaar.

1. Jezelf goed introduceren is belangrijk

Jezelf voorstellen, je ontkomt er niet aan als je kennis maakt met iemand die je nog niet kent. Maar, ik hou er niet van. Met als resultaat dat ik niet recht doe aan mijn eigen ervaring en dat ik de ander niet de kans geef om mij beter te leren kennen. Een aantal jaren geleden heb ik de tip gekregen om gevoelsmatig veel tijd uit te trekken om mezelf voor te stellen. Een mooie tip die ik ook bij de dialogen in mijn hoofd heb gehouden. Ik heb geleerd dat het ook helpt om van tevoren na te denken over de insteek van je introductie. Wat zal de ander aanspreken in jouw eigen verhaal? Maar ook, wat heeft de ander nodig om te begrijpen waarom je hier aan tafel zit? Het is daarnaast ook eenvoudiger om vanuit je eigen drijfveren en motivaties te vertellen dan wanneer je in functies, rollen en verantwoordelijkheden praat.

2. Luisteren is een vak apart

Interviews heb ik wel vaker afgenomen. Dan heb je een vragenlijst voor je en een afgebakend onderwerp waar de geïnterviewde mee bekend is. Maar een dialoog voeren waar het de bedoeling is dat de ander ook jou wat gaat vragen en je achter de diepere betekenis komt van wat iemand zegt, dat is een ander verhaal. Dat vraagt heel intensief luisteren, stiltes laten vallen, in het gesprek reflecteren en soms ook (bewust) de plank misslaan. Een boeiend proces, waar ik veel van heb geleerd.

3. Tekst vind ik écht leuk!

Je kunt echt met taal spelen. Met de juiste taal kun je de sfeer van een dialoog overbrengen. Dat luistert wel heel nauw. Dat was ook de uitdaging waar we met Jonge Geesten voor stonden. Om ook te kunnen valideren bij onze gesprekspartners wat wij hebben opgepikt uit de dialogen, hebben we verslagen geschreven. Dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Alle verslagen zijn hier terug te lezen. Naast kennisdeling via tekst, zijn we ook nog bezig om op een andere (creatieve) manier onze ervaringen te delen.

Er zijn natuurlijk ook inhoudelijk gezien veel punten te delen, waar ook andere sectoren, andere generaties, andere Jonge Geesten van kunnen leren. We zijn door de Taskforce Bouwagenda gevraagd om mee te denken met hun visiedocument. In onze feedback hebben we ook deze inhoudelijke bevindingen verwerkt. Tenslotte zijn we nog bezig om alle input te bundelen en aan te bieden aan alle bestuurders van De Bouwcampus, waaronder ook leden van de Taskforce Bouwagenda.

Ben je benieuwd naar de dialogen? De verslagen zijn voor iedereen online beschikbaar. Je kunt ze delen op social media met hashtag #indialoogmet.

 

Plaats om te Antwoorden

MENU