Even geduld...

Waterfall, agile en scrum

Door Carlijn Tempelaars

feb 12 2016

Adviseren, Strategie | Innovatie

DEEL DIT VIA:
Facebook

Twitter

Pinterest

Ondanks dat ‘agile werken’ al een langere tijd bestaat, heeft het de laatste jaren toevlucht genomen als standaard werkwijze bij een aantal van de grotere concerns in Nederland. Maar wat is agile werken nu precies? En hoe verhoudt het zich tot andere termen als waterfall en scrum?

In de tijd dat softwareontwikkeling steeds belangrijker werd, kwam men ook tot de ontdekking dat deze werkzaamheden vaak chaotisch verliepen. Besloten werd om de acties opeenvolgend, en dus lineair, te organiseren. Dat wil zeggen dat een project in fasen werd opgedeeld die vervolgens volgordelijk werden uitgevoerd. Deze methode van softwareontwikkeling wordt ook wel de watervalmethode genoemd.

Waterfall versus agile

watervalWaar deze methode niet in voorziet zijn bijvoorbeeld de veranderende eisen gedurende een project van een opdrachtgever.
Daarnaast zijn de fasen vaak groot, waardoor kosten en tijd moeilijk in te schatten zijn. Ondanks dat de watervalmethode nog steeds veelvuldig wordt gebruikt, ontstond er begin deze eeuw steeds meer behoefte naar een methode om het software ontwikkelingsproces anders in te richten.

 

Vooruitlopende denkers op het gebied van softwareontwikkeling zijn daarom bij elkaar gekomen om hun ideeën hierover met elkaar te delen. In 2001 is het Agile Manifesto door deze groep opgesteld. De uitgangspunten in dit manifest, en dus van agile werken, zijn:

– Individuen en interacties boven processen en tools
– Werkende software boven uitgebreide documentatie
– Samenwerken met de klant boven contractonderhandelingen
– Inspelen op veranderingen boven ‘stick to the plan’

Agile werken onderscheid zich van de waterval methode doordat het project op een iteratieve (in plaats van lineaire) wijze tot stand wordt gebracht. Er wordt in kleine teams gewerkt met een hoge mate van diversiteit en het team is in continue dialoog met de klant. Veranderende eisen en wensen van de klant worden daarom direct meegenomen in het traject. De risico’s die agile werken met zich mee brengt, in vergelijking met de waterval methode, zijn een stuk kleiner. Doordat het product of dienst direct aangepast kan worden na feedback van de klant kan ook de mate van investering worden aangepast waar nodig, gedurende het project.

Agile versus scrum

Een van de methoden die onder ‘agile werken’ valt is Scrum. De methode, die haar naam te danken heeft aan de rugbysport, onderstreept het belang van samenwerking als een team en daarbij het hebben van een gezamenlijk doel.

In sprints van 2 tot 4 weken werkt een multidisciplinair team aan een gezamenlijk doel. Aan het einde van een sprint wordt het tot dan toe gerealiseerde resultaat getoond aan de klant. Wanneer de klant feedback levert op het resultaat, wordt de volgende sprint weer gestart. Op deze manier kunnen teams eenvoudig laat gewijzigde eisen en wensen van de klant toepassen.

Ondanks dat ook scrum als methode veel binnen de IT-wereld wordt gebruikt, is het ook toe te passen op dienstverlening, projectteams of zelfs binnen het onderwijs. Jeff Sutherland omschrijft in zijn boek ‘Scrum’ uitgebreide cases waarin scrum wordt toegepast binnen andere contexten dan IT.

Agile transitie

De theorie van agile is nooit 1 op 1 toepasbaar binnen iedere organisatie. De kunst is daarom om, zonder de basis principes uit het oog te verliezen, de theorie toe te passen binnen de context van een organisatie.

Plaats om te Antwoorden

MENU