Even geduld...

CHALLENGE DE INNOVATIE

Zorg. We zijn er de afgelopen tijd maar druk mee. We weten niet wat we aan moeten met de grote groep babyboomers die op het punt staan om met pensioen te gaan en steeds meer zorg zullen gaan vragen. We weten ook niet wat we aan moeten met het steeds ouder worden van de mens. En we worstelen ook met de toenemende zorgvragen die van de overheid worden verschoven naar ons als individu. Dat laatste, in combinatie met de eerste twee ontwikkelingen gaat een enorm beroep doen op de werkende bevolking. Kortom; hoe gaat deze groep werk met zorg combineren?

In opdracht van de ministerie VWS, SZW en OCW heeft de Stichting Werk&Mantelzorg deze challenge uitgezet onder studenten en young professionals. Via het platform Battle of Concepts hebben we 45 innovatieve concepten ingestuurd gekregen. Samen met een divers samengestelde jury zijn de volgende vijf concepten beloond en bekroond (klik hier voor het volledige juryrapport)

  1. De warme bakker

De eerste plaats is voor het concept ‘De warme bakker’, van Lionel van den Berg en Ruben Spelier. De kracht zit ‘m in het slim verbinden van sociaal-maatschappelijke als commerciële onderwerpen. Bovendien een goed voorbeeld van een concept waarin wordt teruggepakt naar de menselijke maat. Lionel en Ruben hebben de ‘warme bakker’ in een maatschappelijke functie geplaatst. Wanneer iemand in de buurt zorg behoeft, kan de bakker deze zorg verlenen. Denk dan aan het doen van een kleine boodschap. In ruil hiervoor krijgt de bakker een marge op zijn brood, waarmee mensen uit de buurt zijn maatschappelijke functie ondersteunen. Dit is tevens een originele manier om werk met zorg te combineren!

  1. Towards lifecycle neighbourhoods

Als tweede volgt ‘Towards Lifecycle Neighbourhoods’. Een goed doordacht concept van Wendy van Kessel, vanuit een heel ander perspectief. Van een verzorgingsstaat naar een welfare state. Oftewel: ervoor zorgen dat de fysieke omgeving zo ingericht is dat het de sociale betrokkenheid tussen verschillende generaties, werkenden en niet-werkenden, zorgbehoevenden en (professionele) zorgverleners, vergroot. Hierdoor ontstaat er een meer natuurlijke manier van voor elkaar zorgen. Door verschillende doelgroepen ook gedeelde faciliteiten en services aan te bieden binnen de sociale buurtgemeenschap, wordt de combinatie van arbeid en zorg eenvoudiger gemaakt.

  1. Concept HELP

Op de derde plaats staat ‘Concept HELP’, van Myrthe Schols. Met de applicatie HELP kunnen mensen aangeven wat voor soort hulp zij zoeken om vervolgens op een veilige en betrouwbare manier in contact te komen met vrijwilligers, studenten en professionals. Deze hulp gaat van boodschappen doen tot oppassen en van hovenieren tot iemand gezelschap houden. We hebben veel soortgelijke concepten gelezen, HELP was het beste uitgewerkt en doordacht.

  1. Mantelzorg Duo’s

De vierde plaats is voor ‘Mantelzorg Duo’s’, ingezonden door Dennis Bergervoet. In dit concept worden leerlingen van verschillende onderwijsrichtingen en leerjaren gekoppeld aan mantelzorgers. Afhankelijk van leeftijd en ervaring kunnen de leerlingen taken in het huishouden van de mantelzorger overnemen, of meehelpen met de zorg voor de zorgbehoevende. Dit initiatief zou vanuit de onderwijsinstellingen moeten worden gecoördineerd en begeleid.

  1. Care Drive

Op de vijfde plaats het concept ‘CareDrive’, van Alissa Rees. CareDrive is letterlijk: verzorging en vermaak op wielen. Het is een grote bus, een klein huis op wielen, waar ruimte is voor de zorgbehoevende (en eventueel familieleden) voor een bordspelletje, tv-kijken en het verlenen van basisverzorging. De bus kan een stukje zorg opvangen die anders gedaan zou moeten worden door de mantelzorger.

Dit project was ontzettend leuk om te doen. Samen met collega’s van de Stichting Werk&Mantelzorg heb ik gezorgd voor de organisatie van deze Battle, het samenstellen van de jury, het organiseren en faciliteren van de jury bijeenkomst en heb ik het contact onderhouden met alle winnaars. Op 31 oktober krijgen zij de mogelijkheid om hun concepten te presenteren aan o.a. minister Asscher, minister Bussemaker en staatssecretaris van Rijn. In aanloop daar naartoe begeleid ik de young professionals in het aanscherpen van hun innovatieve ideeën en het op een actieve manier presenteren van hun concepten. Ik mag in dit project mijn talenten verbeelden, vernieuwen en verbinden inzetten. Wordt vervolgd!

MENU